Đạo dưỡng sinh của Tô đông pha

Loại kiến thức này kỳ thực chẳng có chút đạo lý gì cả. Đạo dưỡng sinh chủ yếu là chú ý sự ảnh hưởng của tình cảm, thói quen, vận động, ăn uống đối với tuổi thọ. Tôi cho rằng, lo cái lo của thiên hạ trước, vui cái vui của thiên hạ sau, đặt sự vinh nhục được mất của cá nhân ra ngoài, tình chí cứ tiêu dao tùy hứng, gặp sao yên vậy, để cầu vô sự, là còn hơn cả đại quý có thể làm cho người ta sống hết tuổi trời; nuôi dưỡng thành thói quen sinh hoạt hàng ngày tốt, ngủ sớm dậy sớm, đối với người già mà nói còn quý hơn bất cứ của cải nào; lấy đi bộ thay cho cưỡi ngựa đi xe, lúc đói mới ăn, đối với dưỡng sinh thiếu một cũng không được. Ông lĩnh hội được không? Sau khi đói mới ăn, tuy là trà thô cơm lạt, nhưng sự thơm ngon bày ra trước mắt cũng khó nuốt trôi. Ông Trương, ông nói 4 vị thuốc trường thọ này có tốt không? Trương Ngạc gật đầu tán thành!
Tháng 8 năm Nguyên Phù thứ 3. Tô Đông Pha lập cho mình một quy định: từ nay về sau một bữa ăn cơm, rượu không quá một chung, thịt không quá một đĩa, khách quý đến cần phải khoản đãi đặc biệt, nhưng món thịt trong bữa tiệc nhiều nhất cũng không quá 3 loại. Có người hỏi Tô Đông Pha “Ông tại sao hạn chế ăn uống, đối với mình sao khắc khe như vậy?” Tô đông pha trả lời rằng: “Tôi làm như thế là vì thực tế tôi thực hành ba nguyên tắc dưỡng sinh. Ba nguyên tắc dưỡng sinh là: “1. An phận để dưỡng phúc, 2. Thư thái để dưỡng khí, 3. Tiết kiệm để giữ của cải”, ba nguyên tắc mà Tô Đông Pha nói rất có lý. Trong ăn uống phải có mức độ, không chỉ có thể tiết kiệm tiền bạc mà còn có thể bảo dưỡng tỳ vị, tăng thêm tuổi thọ.
Quan niệm dưỡng sinh của Bạch Cư Dị
Bạch Cư Dị sống vào đời Đường của Trung Quốc không chỉ là một thi sĩ lớn để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng lưu truyền nghìn đời được mọi người ca ngợi mà còn là người rất hiểu đạo dưỡng sinh, ông đã thọ 75 tuổi.
Vào năm đầu niên hiệu Nguyên Hòa đời Đường Hiến Tông, lúc Bạch Cư Dị nhậm chức Tả thập di, vì dâng biểu yêu cầu nghiêm trị hung thủ ám sát Tể tướng Võ Nguyên Hoành nên đắc tội với thế lực quyền thế, bị biếm làm Tư mã Giang Châu không bằng một chức quan nhỏ thất phẩm. Nhưng ông không vì bị giáng chức mà suy sụp tinh thần, nên đã vui vẻ nói: “Lư Sơn nhớ lâu rồi, nay được trong non xanh nước biết làm chủ gió trăng, may thay”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *