Tag «tư duy phát triển»

Luyện tập tư duy cho não

Não bộ là một bộ máy hoàn hảo của con người, là cơ quan chỉ huy toàn bộ cơ thể. Vì thế, muốn cơ thể hoạt động khỏe mạnh thì não bộ phải minh mẫn. Một số  bài tập dưới đây sẽ giúp trí não hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh hơn. Tập trung …