Tag «mãn kinh»

Cách sống khỏe tuổi tiền mãn kinh

Giai đoạn tiền mãn kinh rất quan trọng đối với phụ nữ. Có người tiền mãn kinh ngắn, qua đi nhẹ nhàng nhưng cũng có người bị kéo dài thời gian gây rất nhiều sự khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe, việc làm và gia đình. Vì vậy, để giai đoạn tiền mãn kinh …