Điều kiện sống đối với người già

Kết quả này cho thấy tình trạng sức khỏe của người già có kết hôn nói chung tốt hơn người không kết hôn. Cách thức ăn uống, khẩu vị và sức khỏe: Điều tra ở người già cho thấy, thành phần thức ăn chính liên quan đến tình trạng sức khỏe không nhiều nhưng thức …