Tự xoa bóp huyệt vị dễ dàng

Thường xuyên xoa bóp các huyệt Túc tam lý, Đại chùy, Tam âm giao, Quan nguyên, Khí hải, có thể bổ khí huyết, phòng trị các chứng thiếu máu, huyết áp thấp và khí huyết hư. Xoa bóp huyệt vị mỗi ngày 1~2 lần là được, mỗi huyệt xoa bóp 32 lần, lấy bổ làm …

Xoa bóp huyệt mệnh môn tăng thêm tuổi thọ.

Trong sách “Cổ pháp dưỡng sinh thập tam tắc xiển vi” (Nói rõ 13 nguyên tắc của phép dưỡng sinh thời xưa) đã giới thiệu tường tận nguyên tắc thao tác xoa bóp huyệt Mệnh môn: “Hễ thực hiện phương pháp này, khi xoa chớ dùng sức, lấy tâm chuyển theo lòng bàn tay, từ …

Mười bài luyện tập bảo dưỡng chân nguyên

Mười bài luyện tập bảo dưỡng chân nguyên, Xoa bóp huyệt mệnh môn tăng thêm tuổi thọ Trong kỹ thuật đạo dẫn truyền thống, còn có “luyện công ngồi”.Kỹ thuật đạo dẫn không tốn kém. Ngồi yên, dùng lòng của hai bàn tay áp chặt vào hai tai, ngón tay đặt sau gáy, sau đó …

Ung thư tiền liệt tuyến

Phì đại tiền liệt tuyến và ung thư tiền liệt tuyến phát sinh ở các bộ phận khác nhau, bệnh trước không chuyển thành bệnh sau. Nhưng hai loại bệnh này phát ở độ tuổi rất gần nhau, phì đại tiền liệt tuyến đa số ở người trên 60 tuổi, còn ung thư tiền liệt …

Phì đại tiền liệt tuyến

Chứng phì đại tiền liệt tuyến là loại bệnh không thể phòng ngừa. Phì đại tiền liệt tuyến không phải là chứng trạng báo trước của ung thư tiền liệt tuyến. Người bệnh không cảm thấy khó khăn, chỉ thấy thời gian tiểu hơi lâu, tiểu xong vẫn còn nhỏ giọt, hoặc mỗi lần tiểu …