Tác dụng của chà lưng, xoa bóp

Dùng hai ngón tay đè lên hai bên của Đốc mạch, ấn đẩy từ trên xuống dưới vài lần, sau đó lại kích gõ 3 lần, dùng ức bàn tay day ấn vào huyệt Thận du, cuối cùng điểm ấn 3 huyệt n môn, Ủy trung, và Thừa sơn của hai chân 3 lần. Cách …

Bài tập cho người làm văn phòng

Vận động đá chân chính là để khắc phục tình trạng trên. Đá chân bao nhiêu lần phải xem thể lực của cá nhân, hai chân luân phiên đá, một chân đá trước 4-5 cái, lại đổi chân khác đá 4-5 cái, cứ đá lặp lại như thế, đến khi cảm thấy đủ thì ngừng. …

Tự xoa bóp khi bị sái cổ

Lúc xoa bóp không được dùng sức đột ngột, dùng sức phải từ nhẹ đến mạnh, đều đều mà giữ lâu, lúc xoa bóp phải tìm đúng huyệt, tập trung tinh thần thả lỏng cơ hết mức. Rèn luyện chức năng: Người bệnh có thể đứng hoặc ngồi, hai tay buông xuôi tự nhiên, thả …

Tự xoa bóp huyệt vị dễ dàng

Thường xuyên xoa bóp các huyệt Túc tam lý, Đại chùy, Tam âm giao, Quan nguyên, Khí hải, có thể bổ khí huyết, phòng trị các chứng thiếu máu, huyết áp thấp và khí huyết hư. Xoa bóp huyệt vị mỗi ngày 1~2 lần là được, mỗi huyệt xoa bóp 32 lần, lấy bổ làm …

Xoa bóp huyệt mệnh môn tăng thêm tuổi thọ.

Trong sách “Cổ pháp dưỡng sinh thập tam tắc xiển vi” (Nói rõ 13 nguyên tắc của phép dưỡng sinh thời xưa) đã giới thiệu tường tận nguyên tắc thao tác xoa bóp huyệt Mệnh môn: “Hễ thực hiện phương pháp này, khi xoa chớ dùng sức, lấy tâm chuyển theo lòng bàn tay, từ …

Mười bài luyện tập bảo dưỡng chân nguyên

Mười bài luyện tập bảo dưỡng chân nguyên, Xoa bóp huyệt mệnh môn tăng thêm tuổi thọ Trong kỹ thuật đạo dẫn truyền thống, còn có “luyện công ngồi”.Kỹ thuật đạo dẫn không tốn kém. Ngồi yên, dùng lòng của hai bàn tay áp chặt vào hai tai, ngón tay đặt sau gáy, sau đó …