Không nên dùng trà quá nhiều

Ông thì cho rằng trà không được dùng quá nhiều, buổi tối không nên uống trà, sau khi uống rượu càng không nên uống trà. Lại có người cho rằng muối ăn có lợi cho tuổi thọ, nhưng ông thì khuyên rằng không được ăn nhiều. Những kiến thứ này rất gần gũi với nhận thức khoa học ngày nay.
Quan niệm dưỡng sinh của Tào Đình Đống là quan niệm dưỡng sinh có tính hệ thống, điều này cũng là sự thể hiện chứng điều trị của Đông y trong lĩnh vực dưỡng sinh. Ông vận dụng triết học nhân sinh, tu dưỡng đạo đức vào lĩnh vực dưỡng sinh, đề cập đến nhiều mặt như ăn uống, ngủ nghỉ, tiêu khiển, làm việc, phòng bệnh chữa bệnh, cách xử thế. Điều đáng quý hơn là ông đã biến điều cao diệu thành phổ thông, cái rắc rối khó hiểu trở thành rõ ràng, càng dễ được người đời tiếp nhận.
Phương pháp dưỡng sinh của Lương Bân
Lương Bân là nhà văn nổi tiếng trên văn đàn Trung Quốc, những tác phẩm trường thiên như “Hồng kỳ phổ”, “Bá hỏa ký”, “Phong yên đồ”, “Phiên thân ký sự” của ông có ảnh hưởng rất lớn đối với người đọc trong và ngoài nước. Nhà văn già này đã 76 tuổi, nhưng thân thể tráng kiện, tinh thần mạnh mẽ, vẫn viết không nghỉ. Trước đó không lâu, ông lại hoàn thành quyển tự truyện dài “Tự thuật của một nhà văn”. Một nhà văn già tuổi thất tuần mà sức sáng tác vẫn dồi dào như thế, hẳn ông có phương pháp dưỡng sinh bí truyền? Theo ông Lương giới thiệu bí phương dưỡng sinh của ông chính là thư họa, được ông xem là “nghề nghiệp thứ hai”.
Nói đến sở thích của Lương Bân đối với thư họa, quả thật có liên quan với sức khỏe của ông. Những năm 50, để sáng tác mấy bộ trường thiên “Hồng kỳ phổ”, “Bá hỏa ký”, “Phong yên đồ”, ông ngày đêm vất vả viết, mỗi ngày phải làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, do lao lực quá độ, sức khỏe của ông suy sụp. Trong mấy năm khốn khổ trên giường bệnh, tuy bệnh tình qua điều trị có chuyển biến tốt, nhưng ông vẫn không thể cầm bút viết được, điều này đối với ông là vô cùng khổ sở. Chính lúc ông không biết làm thế nào, một vị bác sĩ nói với ông, viết chữ vẽ tranh là cách tốt để tu thân dưỡng tính. Sau khi nghe bác sĩ nói, cảm thấy có lý, thế là ông bắt đầu tập thư pháp và vẽ tranh. Trong mấy năm ông luyện chữ theo thể chữ của u Dương Trần, và các bia Trương Thiên, bia Trịnh Văn Công và bia Hán Vũ Lương, học hành thư của Võ Mục, Y Bình Thọ, Ngô Xương Thạc, sau học nhóm Dương Châu Bát Quái, Bát Đại Sơn Nhân, Thạch Đào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *