Cho tới thời gian này, bé có thể nhớ được tất cả mọi việc không?

Khi bắt đầu lên ba hoặc tám tháng tuổi bạn sẽ ghi nhận rằng bé sẽ nhìn chung quanh một lúc để tìm những vật đã mất. Điều này nói lên rằng, bé có thể nhớ được một vài hình ảnh của vật trang trí. Tuy nhiên, cách thức bé sử dụng khả năng mới này sẽ được lưu giữ như là một kinh nghiệm trong một thời gian ngắn. Ví dụ, nếu bạn giấu một đồ chơi dưới gối, bé sẽ tìm kiếm và tìm được ở đây. Sau đó bạn đặt đồ chơi ở dưới, một cái gối đầu tiên thay vì tìm dưới cái gối thứ hai. Đối với bé động tác “tìm” đang còn bị giới hạn trong kinh nghiệm đầu tiên. Nói cách khác, mặc dù bé sẽ phát triển một số khả năng trí tuệ nhưng bé cũng phải cần trải qua một thời gian để học tập, để đạt được hiệu quả trong những hoàn cảnh khác nhau.
Cho tới thời gian này, bé có thể nhớ được tất cả mọi việc không?
Điều này có nghĩa rằng bé có khả năng “sẽ nhớ” phần lớn những gì mà bé bắt gặp, nhưng bé không thể “nhớ được” mọi thứ trong thời gian lâu. Khả năng lưu trữ những hình ảnh trong trí nhớ thể hiện chức năng nhớ đang dần dần được hình thành. Tuy nhiên, trước tiên sự nhớ luôn diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Do đó, nếu bé mất đi một vật gì, bé sẽ tìm nó, nhưng nếu bé không thể tìm nó trong vài giây bé sẽ quên nó. Vài tuần sau nữa, sự nhớ của bé sẽ lâu hơn. Tuy vậy, những hình ảnh mà bé tạo nên cũng không thể lưu lại lâu hơn một vài phút. Nhưng hãy nhớ rằng điều này không có nghĩa là bé không có khả năng “nhận biết” đồ vật, bé sẽ phản ứng một cách thích hợp đối với nhiều đồ vật mà bé quen thuộc. Tuy nhiên thời gian trôi qua những đồ vật này sẽ trực tiếp sẵn có trong giác quan của bé, nhằm mục đích tạo cho bé “kiến thức” về các đồ vật và linh hoạt nhận ra.
Mặc dù bé chưa thể nói được nhưng bé có thể hiểu được một số điều tôi nói với bé không?
Một trong những nhận thức sai lầm thông thường về các bé là chúng không bắt đầu học ngôn ngữ cho đến khi bắt đầu nói. Một mặt của vấn đề này là sự “tiếp thu” ngôn ngữ (hiểu những từ được nghe) thường tốt trước sự phát triển ngôn ngữ “diễn cảm” (từ đang nói). Mặc dù bé chưa thể nói trong nhiều tháng nhưng đợi khi giữa sáu và tám tháng tuổi bé sẽ bắt đầu hiểu nghĩa những từ đầu tiên. Khi lên một tuổi, bạn có thể hy vọng rằng bé sẽ hiểu được đến khoảng mười hai từ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *